იტვირთება გთხოვთ დაელოდოთ

10.000

7.500

5.000

2.500

1.000

500

300

200

150

100

90

80

70

60

50

40

30

25

20

15

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

შედეგი

რაუნდი

1-ლი მაღალი/დაბალი 24,5

1-ლი ლუწი/კენტი

პ1-ლის ფერი

ბონუს ბურთები

30

ავტო არჩევა

იღბლიანი 6

1-ლი 5-ის ჯამი

- 122,5 +

1-ლი კენტი/ლუწი

კენტი ლუწი

1-ლი დაბალი/მაღალი

- 24,5 +

მეტი კენტი ან ლუწი

კენტი ლუწი

1-ლი ბურთულის ფერი

არჩეული ფსონები

მეტი კენტი ან ლუწი
ლუწი

ბალანსი

თანხა

რაუნდი

ჯამური

ფსონი
ფსონის განთავსება შეუძლებელია თანხის რაოდენობა: 0.50 - 100 დადე ფსონი მომავალ 10 რაუნდზე წინასწარ
აქტიური ბილეთები ისტორია ბოლო შედეგები წესები
რ. № ბ. № თარიღი/დრო ტიპი ფსონის დეტალები თანხა მოგება სტატუსი

რაუნდი 250

1-ლი 5 ბურთულა ბონუს ბურთები

რეზულტატი

სპეციალური ფსონები

პირველი ბურთულა ლუწი/კენტი ლუწი

პრე-ბურთულების ჯამი 120

მეტი კენტი ან ლუწი კენტი

პირველი ბურთულა დაბალი/მაღალი დაბალი

პირველი ბურთულის ფერი წითელი

ფსონები ფერებზე წითელი, ლურჯი

რაუნდი ბ. №

წესები

სტანდარტული ფსონი - 6 ციფრი 35 ციფრიდან (6/35)

ელქტრონულ ცხრილზე არის 48 ციფრი რომლებიც ინდივიდუალურად გადანაწილებულია ბურთულებზე.ბურთულები ამოდის შემთხვევითობის პრინციპით.
მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს და განათავსოს ფსონი 6 ბურთულაზე შემოთავაზებული 48 დან.თუ მოთამაშე გამოიცნობს 6-ვე ციფრს ამოსული 35 დან ,ის მიიღებს მოგებას, ბოლო ამოსული ბურთის ნომრის გათვალისწინებით, რომელიც შეესაბამება კოეფიციენტს.

ბონუს სიმბოლო (X2/X3)

ამოსული ბურთულების ცხრილზე, ციფრის გასწვრივ ჩნდება ბონუსის სიმბოლო (ყვავილი) რომელიც მოქმედებს მოთამაშის პოტენციურ მოგებაზე შემდეგი სქემით:
ა) თუ მოთამაშემ გამოიცნო 6 ციფრი და ამ ციფრებიდან რომელიმე 1 ციფრის გასწვრივ გამოსახულია ბონუს სიმბოლო (ყვავილი) , მოგება მრავლდება 2 ზე.
b) ბ) თუ მოთამაშემ გამოიცნო 6 ციფრი და ამ ციფრებიდან რომელიმე 2 ციფრის გასწვრივ გამოსახულია ბონუს სიმბოლო (ყვავილი) , მოგება მრავლდება 3 ზე.
ბონუსის სიმბოლო (ყვავილი) ისახება ციფრებზე შემთხვევითობის პრინციპით.

6 ერთი ბურთულის ფერი (6/1)

ამ ტიპის ფსონების წესების შესაბამისად მოთამაშეს შეუძლია განათავსოს ფსონი ერთ ბილეთში 6 ერთი ფერის ბურთულის ამოსვლაზე რაუნდში. 48 ბურთი არის გაყოფილი 8 ჯგუფად. თითოში 6 ერთი ფერის ბურთულაა. კოეფიციენტები და წესები შეესაბამება სტანდარტული ფსონის ტიპის 6/35 წესებს.

ლუწი/კენტი ის ტიპის ფსონები.

ამ ტიპის ფსონების წესების შესაბამისად მოთამაშეს შეუძლია განათავსოს ფსონი იქნება თუ არა ამოსულიდან მეტი ლუწი ან მეტი კენტი ბურთულა იმ კონკრეტულ რაუნდში. ამ ტიპის ფსონზე კოეფიცენტი არის 1.80.

პირველი ბურთი ლუწი/კენტი

ამ ტიპის ფსონების წესების შესაბამისად მოთამაშეს შეუძლია განათავსოს ფსონი იქნება თუ არა პირველი ამოსული ბურთულა ლუწი ან კენტი. ამ ტიპის ფსონზე კოეფიციენტი არის X 1.80.

პირველი 5 ბურთულის ჯამი (- 122.5 +)

ამ ტიპის ფსონების წესების შესაბამისად მოთამაშეს შეუძლია განათავსოს ფსონი იქნება თუ არა პირველი 5 ამოსული ბურთულის ჯამი მეტი ან ნაკლები 122.5 ზე. ამ ტიპის ფსონზე კოეფიციენტი არის X 1.80.

პირველი ბურთის ნომერი (-24.5+)

ამ ტიპის ფსონების წესების შესაბამისად მოთამაშეს შეუძლია განათავსოს ფსონი იქნება თუ არა პირველი ამოსული ბურთულის ციფრი 24.5 ზე მეტი ან ნაკლები ამ ტიპის ფსონის კოეფიციენტი არის X 1.80.

პირველი ბურთის ფერი

ამ ტიპის ფსონების წესების შესაბამისად მოთამაშეს შეუძლია განათავსოს ფსონი პირველი ამოსული ბურთულის ფერზე.მოთამაშეს შეუძლია აირჩიოს ერთ ბილეთში 1 (ერთი), 2 (ორი) ან 4 (ოთხი) ფერი. კოეფიციენტი მხოლოდ 1 (ერთ) არჩეულ ფერზე არის 7.20, 2 (ორ) ფერზე 3.60, 4 (ოთხ) ფერზე 1.80.

იღბლიანი 6 ის სისტემური ტიპის ფსონი.

ამ ტიპის ფსონების წესების შესაბამისად მოთამაშეს შეუძლია განათავსოს ფსონი მაქსიმუმ 10 ციფრზე 48 წარმოდგენილიდან. მოგებისთვის აუცილებელი არჩეულია 10 ციფრიდან დაემთხვეს მინიმუმ 6.
შესაძლო სისტემების ვარიანტებია 6/7 6/8 6/9 6/10 ბილეთის ჯამური ფსონი იყოფა შესძლო ციფრების კომბინაციაზე შემდეგ მრავლდება მოგების კოეფიციენტზე.
სისტემა 6/7 შესაძლო კომბინაციების რაოდენობა არის 7
სისტემა 6/8 შესაძლო კომბინაციების რაოდენობა არის 28
სისტემა 6/9 შესაძლო კომბინაციების რაოდენობა არის 84
სისტემა 6/10 შესაძლო კომბინაციების რაოდენობა არის 210

სამომავლო ფსონი

სამომავლო ფსონის ტიპი გაძლევთ საშვალებას ერთ ბილეთში განათავსოთ ფსონი მომავალ 10 რაუნდზე ზედიზედ. რაუნდების ათვლა იწყება ფსონის განთავსებიდან პირველივე რაუნდის ჩათვლით.

იღბლიანი 6 ის ფსონის ტიპიn

იღბლიანი 6 ის ფსონის ტიპი შემთხვევითობის პრინციპით ირჩევს 6 ბურთულას.